Pantarey Fundacja

O nas

Witamy na naszej stronie internetowej i zapraszamy do zapoznania się z udostępnionymi informacjami. W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu bezpośredniego lub pozostawienia wiadomości e-mail. Pantarey Fundacja zajmuje się projektami edukacyjnymi i artystycznymi we wspòłpracy z krajami rozwiniętymi i rozwijajacymi się. Wspòłpracujemy z organizacjami z Ukrainy, Rosji, Norwegii, Bangladeszu, Afganistanu. Naszym głòwnych celem jest promocja Polski jako kraju najlepszego dla edukacji zawodowej dla dzieci i młodzieży oraz edukacji ustawicznej dla dorosłych z krajòw objętych konfliktami zbrojnymi, klęskami naturalnymi i niepokojami społecznymi. Organizujemy projekty edukacji dla technikòw IT z Ukrainy, Bangladeszu, Afganistanu dostosowujac ich kwalifikacje do pracy w firmach IT w Polsce, Norwegii, Holandii. Wspieramy edukację językòw obcych w tym polskiego, norweskiego, angielskiego wśròd młodzieży z Bangladeszu, Afganistanu i Ukrainy. Szkolimy edukację nauczycieli z krajòw w ramach misji studyjnych w Polsce we wspòłpracy z firmami z branży IT oraz uczelniami wyższymi. Wspieraj nasze działania darwoiznami na konto fundacji: 86 1140 2004 0000 3902 7520 9878 Tytułem: Darowizna. Skontaktuj się z nami i wspieraj Pantarey. Pozdrawiamy serdecznie!


Dane firmowe

Adres: Skr. Poczt. 15 02-796 Warszawa 138

NIP: 9512377043


Spotkania w Warszawie